Novosti

Obavijest o početku naplate parkiranja na parkiralištu Trg labinskih rudara u Labinu

trg-labinskih-rudara


Dana 19. svibnja započinje naplata na parkiralištu Trg labinskih rudara što je regulirano Odlukom o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu koju je 5. svibnja 2014. godine donio Gradonačelnik Grada Labina.
Cijena jednog sata parkiranja je 4,00 kune, a 30 minuta parkinga se plaća 2,00 kn. Naplata korištenja usluge parkirališta na Trgu labinskih rudara vrši se svakog dana od 07 do 14 sati.
Postoji mogućnost kupnje mjesečne parkirne karte ( 150,00 kn ) ili godišnje parkirne karte ( 1.000,00 kn ) , a njih možet kupiti u prostorijama Labin 2000, na adresi Vinež 81.

 

Nova odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja


Gradonačelnik Grada Labina 5. svibnja 2014. godine donio je Odluku o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu. Naplata je cjelogodišnja s utvrđenim ljetnim i zimskim terminom cijene karte. Naplata će se vršiti na parkiralištima u Labinu - Trg labinskih rudara, Titov trg, Labin Stari Grad, Ulica Paolo Sfeci te u Rapcu - Girandella (na potezu od rampe ispod Prohaske uz postojeću prometnicu do zaključno s platoom na sjevernom dijelu naselja Girandella), Rabac riva (Obala maršala Tita do broja 25), Rabac II (Obala Maršala Tita 25 do benzinske postaje), dio Ulice Slobode ispod kućnog broja 69 – 5 parkirnih mjesta s elementom blokade.
Razdoblja i vrijeme naplate, naknade za usluge parkiranja i ostali uvjeti i odredbe mogu se pročitati u dokumentu. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u “Službenim novinama Grada Labina”, a primjenjuje se od 15. svibnja 2014. godine.

 

Od četvrtka, 1. kolovoza manja cijena parkiranja u Starom gradu

parkiraliste-rialto
Od 01. kolovoza stupa na snagu izmijenjeni režim naplate parkiranja na parkirnoj zoni STARI GRAD LABIN. Cijena sata parkiranja smanjuje se sa dosadašnjih 6,00 kuna na 5,00 kuna po satu, a naplata se vrši od 6,30 do 21,00 sat.
Uvedena je i dnevna karta koja stoji 20,00 kuna, dok mjesečne karte ostaju nepromijenjene.
 
 

Novosti u naplati parkiranja

naplata-parkiranja-trg


U nedjelju 14. srpnja 2013. godine na snagu stupa novi režim naplate u Starom gradu sukladno Odluci o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu Klasa:022-05/13-01/2-272, Ur.broj:2144-01-01-13-1, od dana 08.srpnja 2013.g.

Na parkiralištu Labin Stari grad (k.č.1311/3 k.o. Labin) naplata se vrši u vremenu od 06:30 do 01:00, po cijeni od 6,00 kn/sat.
 
Uz plaćanje po satu korisnicima se pruža i mogućnost kupnje:
1. mjesečne karte po cijeni od 150,00 kuna
2. mjesečne karte za stanare koji imaju prebivalište u ulici Sv. Katarina, Paolo Sfeci, Aldo Negri od kućnog broja 1 do kućnog broja 5., Kalić i Učka te na Titovom trgu po cijeni od 30,00 kuna
 
Mjesečne karte moguće je kupiti od nedjelje 14. Srpnja 2013.godine kod djelatnika koji vrše naplatu na navedenoj lokaciji.
Mole se korisnici kojima je potreban R-1 račun da od  djelatnika preuzmu uplatnicu, te će im se nakon izvršene uplate dostaviti račun na adresu tvrtke.
 

Automatska naplata parkiranja

naplata-parkiranja


 

Dana 10.06.2013. godine započinje redovni režim automatske naplate parkiranja na lokalitetu Obala maršala Tita u Rapcu.