Djelatnosti poduzeća

- Organizacija naplate parkiranja na javnim površinama na području Grada Labina
- Promidžba, reklama i propaganda
- Građevinarstvo
- Javna nabava
- Poslovanje nekretninama
- Informacijske usluge i dr.

 

Dosadašnji projekti:        
• poslovna zgrada Zelenice Labin,
• poslovna zgrada G3 Rabac,
• stambena zgrada Rabac (Opatijska ulica),
• infrastrukturalne aktivnosti,
• izrada marketinških proizvoda (turističke mape i vodiči),           
• upravljanje parkiralištima pod naplatom na području Grada Labina.

 
Projekti i područja koja provodi i zastupa Labin 2000 jesu:
• Projekt stanogradnje Kature,
• Projekt objedinjene nabave za Grad Labin, gradska poduzeća i ustanove pod ingerencijom Grada Labina nafta

  i naftni derivati, uredske potrepštine, hrana i piće, električna energija, potrošni materijal i materijal za čišćenje

  te ostalo od interesa za Grad Labin,
• Projekt vertikalne poslovne signalizacije,
• Projekt uređenja Rive Rabac,
• Projekt E-grad,
• Naplata parkirališta: Stari grad, Trg labinskih rudara, Riva Rabac i Girandella.