Javna nabava

  

Temeljem članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br.: 172/03 i 144/10) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br.: 32/11), trgovačko društvo Labin 2000 d.o.o. objavljuje Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

 

Plan nabave za 2017. godinu

Dokument u pdf obliku, s planom nabave za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

 


Plan nabave za 2016. godinu

Dokument u pdf obliku, s planom nabave za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

 


 

I. izmjene Plana nabave za 2015. godinu

Dokument u pdf obliku, s prvim izmjenama plana nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

II. izmjene Plana nabave za 2015. godinu

Dokument u pdf obliku, s drugim izmjenama plana nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

III. izmjene Plana nabave za 2015. godinu

Dokument u pdf obliku, s drugim izmjenama plana nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

 

Plan nabave za 2015. godinu

Dokument u pdf obliku, s planom nabave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

 


 

Plan nabave za 2014. godinu

Dokument u pdf obliku, s planom nabave za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 10.10.2014. možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 10.03.2014. možete preuzeti ovdje.pdf-icon

 


 

Plan nabave za 2013. godinu

Dokument u pdf obliku, s planom nabave za 2013. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 13.03.2013. možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 01.10.2013. možete preuzeti ovdje.pdf-icon

 


 

I. izmjene Plana nabave za 2012. godinu

Dokument u pdf obliku, s prvim izmjenama plana nabave za 2012. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

 

Plan nabave za 2012. godinu

Dokument u pdf obliku, s planom nabave za 2012. godinu možete preuzeti ovdje.pdf-icon

 

Obavijest o sukobu interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj: 120/16) trgovačko društvo LABIN 2000 d.o.o. daje obavijest o tome da ne postoje gospodarski subjekti s kojima LABIN d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno Zaključku Vlade RH, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.br.: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. („Narodne novine“ broj: 32/11) i članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (N.N.broj 90/2011) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Dokument u pdf obliku, stanje na dan 31.03.2017. godine, možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Dokument u pdf obliku, stanje na dan 30.09.2016. godine, možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Dokument u pdf obliku, stanje na dan 31.03.2016. godine, možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Dokument u pdf obliku, stanje na dan 30.09.2015. godine, možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Dokument u pdf obliku, stanje na dan 31.03.2015. godine, možete preuzeti ovdje.pdf-icon

Dokument u pdf obliku, stanje na dan 10.09.2012. godine, možete preuzeti ovdje.pdf-icon