Misija i vizija

 

M I S I J A

Misija predstavlja temeljni zadatak poduzeća te bilo kojeg njegovog dijela. U tom smislu misija Labina 2000 d.o.o sadrži slijedeće temeljne odrednice:

 

• osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih najmodernijih
  tehničkih i ljudskih potencijala

• održavanje svih parkirnih zona u stanju funkcionalnosti uz maksimalno poštivanje zakonske regulative iz
   područja Zakonom o sigurnosti prometa na cestama te Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji
   i opremi na cestama

• posebna briga o invalidnim osobama kao korisnicima usluge parkiranja

• jačanje sustava kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja

• stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga

 

V I Z I J A

Vizija predstavlja poželjnu sliku kojoj Labin 2000 d.o.o. teži. Viziju kao takvu potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procese te korisnike usluga i radnike upoznati sa istom. Viziju Labin 2000 d.o.o. Labin definira:

 

• usmjerenje na kontinuirano pružanje kvalitetne usluge parkiranja razvojem i stalnim unapređivanjem
   sustava naplate parkiranja

• osiguranje stalnog obrazovanja djelatnika

• jačanje svijesti i kulture u području korištenja usluge parkiranja

• poboljšanje kvalitete usluge svih korisnika usluge parkiranja

 

Integracija misije i vizije u poslovanje je dugoročni proces, no njihovim stapanjem u operativne aktivnosti reflektiraju se kroz veći stupanj zadovoljstva korisnika usluga i većim stupnjem zadovoljstva radnika.