MENU

Rabac Girandella

OPIS:

Poluautomatska naplata gdje korisnik usluge parkiranja preuzima parkirnu kartu u automatu i plaća naknadu za parkiranje ovlaštenoj osobi Trgovačkog društva za provedeno vrijeme na parkiralištu prilikom izlaza s parkirališta.

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA:

  • Satna karta za automobil – 3,00 kn ( poslije 18:00 cijena karte je 0,00 kn )
  • Dnevna karta za automobil – 15,00 kn
  • Sezonska karta za automobil – 150,00 kn ( građani Grada Labina ) i 200,00 kn ( ostali)
  • Kaucija za magnetsku karticu – 50,00 kn
  • Besplatno parkiranje 30 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • oko 900 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.06. do 30.09.

  • od 08:00 do 21:00 ( od 01.06. do 30.06. i od 01.09. do 30.09. )
  • od 08:00 do 22:00 ( od 01.07. do 31.08. )

Pogledaj gdje
se parking nalazi