MENU

Donesen novi Cjenik naplate parkiranja na području Grada Labina

June 14, 2023

Na temelju članka 53. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18., 110/18. i 32/20.) te članaka 19. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 6/19, 13/19, 16/20, „Narodne novine“ broj 93/21., „Službene novine Grada Labina“ broj 2/21 i 16/22.), ), te suglasnosti Gradonačelnika od 05. lipnja 2023. godine trgovačko društvo LABIN 2000 d.o.o. na svojoj 7. Skupštini održanoj 13. lipnja 2023. je donijelo novi Cjenik naplate parkiranja na području Grada Labina.

Prijedlog cjenika bio je u postupku savjetovanja s javnošću od 26. travnja do 25. svibnja, te je 02. lipnja predstavljen na 3. sjednici Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga. Podignute su cijene u ljetnom razdoblju naplate parkinga, cijena godišnje karte za 3. zonu i cijena parkirnih mjesta sa elementom blokade. Nepromijenjene su ostale cijene u zimskom razdoblju naplate, sve povlaštene parkirne karte te cijene parknga na Trgu labinskih rudara.

Novi Cjenik naplate parkiranja na području Grada Labina Cjenik naplate parkiranja na području grada Labina_lipanj 2023.