MENU

Donesena Odluka o imenovanju članova Skupštine TD Labin 2000 d.o.o. Labin

November 8, 2017

Dana 07.11.2017. donesena je Odluka o imenovanju članova Skupštine TD Labin 2000 d.o.o. Labin
gdje su novi članovi Skupštine:

  1. Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika Grada Labina
  2. Paolo Brezac
  3. Renata Kiršić
  4. Dean Milevoj
  5. Daniel Mohorović
  6. Alessandro Toplak
  7. Miljenko Miškulin

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „ Službenim novinama Grada Labina“ ( broj
14-2017 ).