MENU

Doneseni Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na području Grada Labina.

June 12, 2019

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18., 110/18.),  uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Labina, donesenu na sjednici dana 07. svibnja (objavljena u „Službenim novinama Grada Labina“ broj 6. od 13. svibnja 2019. ), isporučitelj komunalne usluge parkiranja na području Grada Labina, trgovačko društvo LABIN 2000 d.o.o., OIB: 93779491456, Vinež 81, Labin (Grad Labin) na 8. Skupštini održanoj 10. lipnja 2019. donijelo je Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na području Grada Labina.

Opći uvjeti parkiranja na području Grada Labina