MENU

Izmjena i dopuna cjenika naplate parkiranja na području grada Labina

June 8, 2020

Na 11. skupštini društva održanoj 27. svibnja 2020. godine donesena je Izmjena i dopuna cjenika naplate parkiranja na području grada Labina. Donošenjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 13/19) dodan je stavak 3. članka 46. kojim je omogućena kupnja dnevnog odobrenja za ulazak u Starogradsku jezgru, pa je  ovom izmjenom definirana visina naknade za izdano odobrenje. Nakon što je Gradonačelnik grada Labina dao suglasnost na predloženu cijenu, Skupština je donijela Odluku da će se moći izdavati dnevno odobrenje za ulazak u Starogradsku jezgru po cijeni od 500,00 kn na dan. Odluka se može naći u popisu dokumenata. Ove izmjene i dopune Cjenika naplate parkiranja na području Grada Labina stupaju na snagu slijedeći dan od dana objave na mrežnim stranicama društva.