MENU

NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/ice

April 5, 2018

Skupština Trgovačkog društva Labin 2000 d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin, na temelju odredbe članka 9. Odluke o donošenju Izjave o usklađivanju Društva s ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima, te Odluke o provođenju natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora/-ice Labin 2000 d.o.o. od 03. travnja 2018. godine, raspisuje natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/ice na mandatno razdoblje od 4 godine.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana uprave – direktora