MENU

Održana konstituirajuća Skupština TD Labin 2000 d.o.o.

December 12, 2017

Na prvoj i konstituirajućoj skupštini trgovačkog društva Labin 2000 održanoj 12. prosinca 2017. godine odabrani su Predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine. Za Predsjednicu je izabrana Federika Mohorović Čekada, a za zamjenika predsjednice izabran je Danijel Mohorović.