MENU

labin 2000 Održavanje i naplata parkirališnih mjesta

Održavanje i naplata parkirališnih mjesta

Sve opće informacije o parkingu u Labinu potražite ovdje


Get all general info about parking in Labin here

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima održavanje i naplata parkirališnih mjesta podrazumijeva se održavanje, organiziranje, upravljanje, nadzor korištenja i naplata parkirališta, te održavanje čistoće, horizontalne i vertikalne signalizacije na parkiralištima na kojima se vrši naplata.

Sukladno Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina lokacije javnih parkirališta s naplatom su slijedeće:

Visinu cijene za usluge parkiranja na parkiralištu (parkirališne karte, dnevne parkirališne karte,povlaštene parkirališne karte, zamjenske parkirališne karte, cijene za izdavanje zamjenske parkirališne karte), cijenu troška povrede uvjeta parkiranja i vremena u kojima se na javnim parkiralištima naplaćuje parkiranje, određuje upravitelj parkirališta uz suglasnost Gradonačelnika Grada Labina. Cjenik naplate parkiranja na području Grada Labina

Upravitelj parkirališta uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Labina donosi Opće uvjete parkiranja kojima će se detaljnije urediti odnosi u korištenju usluga parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Labinu.

Parkirališne zone: