MENU

labin 2000 odrzavanje sportskih objekata

Održavanje sportskih objekata

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima pod održavanjem sportskih objekata u vlasništvu Grada podrazumijeva se održavanje travnjaka nogometnih igrališta, okolnih zelenih površina te objekata u sklopu igrališta i sportske dvorane.

Popis objekata koje održava i upravlja Labin 2000 definiran je Odlukom o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Labina.

Cjenik korištenja sportskih objekata.