MENU

Labin Stari grad

OPIS:

Poluautomatska naplata gdje korisnik usluge parkiranja preuzima parkirnu kartu u automatu i plaća naknadu za parkiranje ovlaštenoj osobi Trgovačkog društva za provedeno vrijeme na parkiralištu prilikom izlaza s parkirališta.

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA:

 • Satna karta za automobil – 5,00 kn ( od 01.05. do 30.09. s tim da je poslije 21:00 cijena satne karte 2,50 kuna ) ili 2,00 kune ( od 01.10. do 30.04. )
 • Dnevna karta za automobil – 25,00 kn ( od 01.05. do 30.09. ) ili 8,00 kuna ( od 01.10. do 30.04. )
 • Mjesečna karta za automobil – 150,00 kn ( od 01.05. do 30.09. ) ili 60,00 kuna ( od 01.10. do 30.04. )
 • Godišnja karta za automobil – 1.000,00 kn
 • Povlaštena godišnja karta za stanare – 150,00 kn
 • Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte – 360,00 kn
 • Kaucija za magnetsku karticu – 100,00 kn
 • Besplatno parkiranje 15 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

 • 115 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.01. do 31.12. ( od 01.10. do 30.04. osim vikenda i blagdana, a od 01.05 do 30.09. svakodnevno )

 • od 06:00 do 20:00 ( od 01.05. do 31.05. )
 • od 06:00 do 22:00 ( od 01.06. do 30.06. i od 01.09. do 30.09. )
 • od 06:00 do 24:00 ( od 01.07. do 31.08. )
 • od 07.00 do 16:30 ( od 01.10. do 30.04. )

Pogledaj gdje
se parking nalazi