MENU

Labin Stari grad

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 3 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnog automata,
SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google
Playa. Na parkiralištu postoji aparat za zamjenu novčanica u kovanice.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707025

 

3. ZONA naplate parkinga – plava zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

 • Satna karta za automobil – 0,80 € / 6,03 kn (od 01.05. do 30.09.) ili 0,30 € / 2,26 kn (od 01.10. do 30.04.)
 • Komercijalna dnevna parkirna karta (može se kupiti samo preko ParkWalleta) – 8,00 € / 60,28 kn (od 01.05. do 30.09.) ili 1,30 € / 9,79 kn (od 01.10. do 30.04.)
 • Mjesečna karta za automobil – 25,00 € / 188,36 kn (od 01.05. do 30.09.) ili 8,00 € / 60,28 kn (od 01.10. do 30.04.)
 • Sezonska karta za automobil – 70,00 € / 527,42 kn
 • Godišnja karta za automobil – 140,00 € / 1.054,83 kn
 • Godišnja karta za automobil – 500,00 € / 3.757,25 kn (rezervirana mjesta s elementom blokade)
 • Povlaštena godišnja karta za stanare –19,90 € / 149,94 kn
 • Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte –47,80 € / 360,15 kn
 • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 11,20 € / 84,39 kn (od 01.05. do 30.09.) ili 2,40 € / 18,08 kn (od 01.10. do 30.04.)
 • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte – 2,70 € / 20,34 kn
 • Besplatno parkiranje 15 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

 • 115 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja

 • od 01.10. do 30.04. od 08:00 do 16:00 osim vikenda i praznika
 • od 01.05 do 30.09. od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi