MENU

Obala maršala Tita

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 2 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnih automata (3 automata), SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google
Playa. Na parkiralištu postoji aparat za zamjenu novčanica u kovanice.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707024

 

3. ZONA naplate parkinga – žuta zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

 • Satna karta za automobil – 7,00 kn / 0,93 €
 • Komercijalna dnevna parkirna karta (može se kupiti samo preko ParkWalleta) – 60,00 kn / 7,96 €
 • Mjesečna karta za automobil – 150,00 kn / 19,91 €
 • Sezonska karta za automobil – 500,00 kn / 66,36 €
 • Godišnja karta za automobil – 3.200,00 kn / 424,71 € (rezervirana mjesta s elementom blokade)
 • Besplatno parkiranje 15 minuta
 • Povlaštena godišnja karta za stanare – 150,00 kn / 19,91 €
 • Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte – 360,00 kn / 47,78 €
 • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 98,00 kn / 13,01 €
 • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte – 20,00 kn / 2,65 €

BROJ PARKIRNIH MJESTA

 • 80 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.05. do 30.09. (svaki dan)

 • od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi