MENU

Obala maršala Tita

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 2 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnih automata (3 automata), SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google
Playa. Na parkiralištu postoji aparat za zamjenu novčanica u kovanice.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707024

 

3. ZONA naplate parkinga – žuta zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

 • Satna karta za automobil – 1,20 € / 90,04 kn
 • Komercijalna dnevna parkirna karta (može se kupiti samo preko ParkWalleta) – 9,00 € / 67,81 kn
 • Mjesečna karta za automobil – 30,00 € / 226,04 kn
 • Sezonska karta za automobil – 80,00 € / 602,76
 • Godišnja karta za automobil – 500,00 € / 3.767,25 kn (rezervirana mjesta s elementom blokade)
 • Besplatno parkiranje 15 minuta
 • Povlaštena godišnja karta za stanare – 19,90 € / 149,94 kn
 • Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte –47,80 € / 360,15
 • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 16,80 € / 126,58 kn
 • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte –2,70 € / 20,34 kn

BROJ PARKIRNIH MJESTA

 • 80 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.05. do 30.09. (svaki dan)

 • od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi