MENU

Obala maršala Tita

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 2 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnih automata ( 3 automata ), SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa.

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA:

  • Satna karta za automobil – 7,00 kn
  • Sezonska karta za automobil – 500,00 kn
  • Godišnja karta za automobil – 3.200,00 kn ( rezervirana mjesta s elementom blokade)
  • Besplatno parkiranje 15 minuta
  • Povlaštena godišnja karta za stanare – 150,00 kn
  • Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte – 360,00 kn

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • 80 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.05. do 30.09. (svaki dan)

  • od 08:00 do 20:00 ( od 01.05. do 31.05. )
  • od 08:00 do 22:00 ( od 01.06. do 30.06. i od 01.09. do 30.09. )
  • od 08:00 do 24:00 ( od 01.07. do 31.08. )

Pogledaj gdje
se parking nalazi