MENU

Obala maršala Tita

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 2 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnih automata (3 automata), SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet Premium koja se može skinuti preko App Storea ili Google
Playa. Na parkiralištu postoji aparat za zamjenu novčanica u kovanice.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707024

 

3. ZONA naplate parkinga – žuta zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA:

 • Satna karta za automobil – 1,20 €
 • Komercijalna dnevna parkirna karta (može se kupiti samo preko Park Wallet Premium) – 9,00 €
 • Mjesečna karta za automobil – 30,00 €
 • Sezonska karta za automobil – 80,00 €
 • Godišnja karta za automobil – 500,00 € (rezervirana mjesta s elementom blokade)
 • Besplatno parkiranje 15 minuta
 • Povlaštena godišnja karta za stanare – 19,90 €
 • Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte – 47,80 €
 • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 16,80 €
 • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte –2,70 €

BROJ PARKIRNIH MJESTA

 • 80 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.05. do 30.09. (svaki dan)

 • od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi