MENU

Rabac Girandella

OPIS:

Poluautomatska naplata gdje korisnik usluge parkiranja ulazi na parkiralište, sustav kamera mu pročita i zabilježi registraciju i plaća naknadu za parkiranje ovlaštenoj osobi Trgovačkog društva za provedeno vrijeme na parkiralištu prilikom izlaza s parkirališta, a parking može platiti i SMS-om ( samo korisnici hrvatskih mobilnih operatera ) ili aplikacijom ParkWallet, također prilikom izlaska s parkirališta gdje se, u slučaju uspješno plaćenog parkinga, rampa automatski diže kada korisnik dođe ispred nje. Kupci sezonskih pretplatničkih karata i dnevnih parkirnih karata mogu karte kupiti preko aplikacije ParkWallet ili direktno na blagajni parkirališta gdje nakon kupnje karte sustav za čitanje registarskih tablica koji očitava njihove tablice i ulaze i izlaze sa parkirališta Girandella gdje se rampe automatski dignu nakon što sustav pročita njihove tablice.

SMS broj za plaćanje parkinga 707037

Aplikacija za plaćanje parkinga ParkWallet se može skinuti preko App Storea ili Google Playa

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

  • Satna karta za automobil – 0.70 € / 5,27 kn
  • Dnevna karta se kupuje preko aplikacije ParkWallet ili prilikom ulaska na parkiralište na blagajni i to najkasnije do 14:00 sati - 4,00 € / 30,14 kn
  • Sezonska karta za automobil –19,91 € / 150,00 kn (građani Grada Labina) i 40,00 € / 301,38 kn (ostali)
  • Parkirno mjesto s elementom blokade – 140,00 € / 1.054,83 kn

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • oko 900 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.06. do 30.09. (svaki dan)

  • od 08:00 do 22:00

Pogledaj gdje
se parking nalazi