MENU

Rabac Riva

OPIS:

Poluautomatska naplata gdje korisnik usluge parkiranja preuzima parkirnu kartu u automatu i plaća naknadu za parkiranje ovlaštenoj osobi Trgovačkog društva za provedeno vrijeme na parkiralištu prilikom izlaza s parkirališta.

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

  • Satna karta za automobil – 7,00 kn
  • Sezonska karta za automobil – 700,00 kn
  • Godišnja karta za automobil – 3.200,00 kn ( rezervirana mjesta s elementom blokade)
  • Kaucija za magnetsku karticu – 100,00 kn
  • Besplatno parkiranje 60 minuta do 10:00, a nakon toga je 15 minuta
  • Od 01.07. do 31.08. u periodu od 19:00 do 23:00 zabranjen je prolazak do parkirališta i u tom periodu aktiviran je podizni stupić

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • 60 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.05. do 30.09.

  • od 08:00 do 20:00 ( od 01.05. do 31.05. )
  • od 08:00 do 22:00 ( od 01.06. do 30.06. i od 01.09. do 30.09. )
  • od 08:00 do 24:00 ( od 01.07. do 31.08. )

Pogledaj gdje
se parking nalazi