MENU

Starogradska jezgra

OPIS:

Zatvoreno parkiralište koje obuhvaća Šetalište San Marco, Labin (k.č. 180, 181, 243/1, k.o. Labin - Presika) i Fortica, Labin ( k.č. 244, k.o. Labin - Presika). Na parkiralište se ulazi preko sustava čitanja tablica koje registriraju vrijeme ulaska i izlaska vozila, a korisnici se definiraju kroz Uvjete i način izdavanja odobrenja za korištenje zatvorenog parkirališta s naplatom unutar Starogradske jezgre grada Labina (članci 31. do 49. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina. Ukoliko u Starogradsku jezgru uđe korisnik koji nema dozvolu i tamo se zadrži duže od 15 minuta poštom će dobiti dnevnu parkirnu kartu u iznosu od 520,00 kuna / 69,02 €.

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA:

 • Za Organizatore koji organiziraju kulturno – zabavne manifestacije – bez naknade
 • Za Hitnu medicinsku pomoć, javnoj vatrogasnoj službi, policijskoj upravi – bez naknade
 • Za Službu patronaže i njege bolesnika u kući i Centru 65+– bez naknade
 • Za ustanove i udrugama koje imaju sjedište unutar zidina Staroga grada, a kojima je osnivač Grad Labin – bez naknade
 • Za HEP, 1. Maj d.o.o. i VODOVOD LABIN d.o.o – bez naknade
 • Za Fizičke osobe – 19,90 € po odobrenju
 • Za pravne i fizičke osoba (obrtnici), vlasnici umjetničkih ateljea – 19,90 € kn po odobrenju
 • Za vozila za opskrbljivanje – 26,50 € po odobrenju
 • Za pravne ili fizičke osobama koje obavljaju poslove fizičko-tehničke zaštite imovine i osoba – 33,20 € po odobrenju
 • Za vlasnike smještajnih jedinica – 40,00 € po odobrenju
 • Za izvođenje radova temeljem zahtjeva investitora – bez naknade
 • Za servise – bez naknade
 • Za dostavu brze hrane i ostalim dostavnim službama– 26,50 € po odobrenju
 • Za prijevoz i njege starijih, nemoćnih, bolesnih i nepokretnih osoba – 19,90 € po odobrenju
 • Za vlasnika nekretnina - 26,50 € po odobrenju
 • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu San Marco traži dnevnu parkirnu kartu ili je koristio uslugu parkinga bez izdanog odobrenja – 66,40 €
 • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte – 2,70 €

Pogledaj gdje
se parking nalazi