MENU

Titov trg

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 1 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnog automata,
SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707036

 

1. ZONA naplate parkinga – crvena zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

  • Satna karta za automobil – 10,00 kn / 1,33 € ( od 01.05. do 30.09.) i 7,00 kn / 0,93 € ( od 01.10. do 30.04.)
  • Godišnja karta za automobil – 2.500 kn / 331,81 € u Ulici Paolo Sfeci
  • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 140,00 kn / 18,58 € ( od 01.05. do 30.09.) i 56,00 kn / 7,43 € ( od 01.10. do 30.04.)
  • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte – 20,00 kn / 2,65 €
  • Besplatno parkiranje 15 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • 21 parkirno mjesto

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja

  • od 01.10. do 30.04. od 08:00 do 16:00 osim vikenda i praznika
  • od 01.05 do 30.09. od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi