MENU

Titov trg

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 1 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnog automata,
SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet Premium koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707036

 

1. ZONA naplate parkinga – crvena zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA:

  • Satna karta za automobil – 1,60 € (od 01.05. do 30.09.) ili 0,90 € (od 01.10. do 30.04.)
  • Godišnja karta za automobil – 400,00 € u Ulici Paolo Sfeci
  • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 22,40 € (od 01.05. do 30.09.) ili 7,20 € (od 01.10. do 30.04.)
  • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte – 2,70 €
  • Besplatno parkiranje 15 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • 21 parkirno mjesto

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja

  • od 01.10. do 30.04. od 08:00 do 16:00 osim vikenda i praznika
  • od 01.05 do 30.09. od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi