MENU

Ulica slobode Rabac

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 3 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnog automata,
SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707025

 

3. ZONA naplate parkinga – plava zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

 • Satna karta za automobil – 5,00 kn / 0,66 €
 • Komercijalna dnevna parkirna karta (može se kupiti samo preko ParkWalleta) – 50,00 kn / 6,64 €
 • Mjesečna karta za automobil – 150,00 kn / 19,91 €
 • Sezonska karta za automobil – 500,00 kn / 66,36 €
 • Godišnja karta za automobil – 3.200,00 kn / 424,71 € (rezervirana mjesta s elementom blokade)
 • Povlaštena godišnja karta za stanare – 150,00 kn / 19,91 €
 • Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte – 360,00 kn / 47,78 €
 • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 70,00 kn / 9,29 €
 • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte – 20,00 kn / 2,65 €
 • Besplatno parkiranje 15 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

 • 44 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja

 • od 01.05 do 30.09. od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi