MENU

Ulica slobode Rabac

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 3 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnog automata, SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa.

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA:

  • Satna karta za automobil – 5,00 kn
  • Sezonska karta za automobil – 500,00 kn
  • Godišnja karta za automobil – 3.200,00 kn ( rezervirana mjesta s elementom blokade)
  • Povlaštena godišnja karta za stanare – 150,00 kn
  • Povlaštena godišnja karta za pravne subjekte – 360,00 kn
  • Besplatno parkiranje 15 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • 44 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja od 01.05. do 30.09. ( svaki dan )

  • od 08:00 do 20:00 ( od 01.05. do 31.05. )
  • od 08:00 do 22:00 ( od 01.06. do 30.06. i od 01.09. do 30.09. )
  • od 08:00 do 24:00 ( od 01.07. do 31.08. )

Pogledaj gdje
se parking nalazi