MENU

labin 2000 upravljanje javnim povrsinama

Upravljanje javnim površinama

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima pod upravljanjem javnim površinama po posebnoj odluci Gradonačelnika Grada podrazumijeva se upravljanje javnim površinama koje su od posebnog interesa za Grad.

Javna površina definirana predmetnom odlukom odnosi se na k.č. 1066, k.o. Rabac ( Riva Rabac ) gdje je tvrtka Labin 2000 postavila 10 unificiranih ugostiteljskih terasa s pripadajućim tendama ukupne površine 328,40 m2.