MENU

labin 2000 Održavanje i naplata parkirališnih mjesta

Održavanje i naplata parkirališnih mjesta

Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima održavanje i naplata parkirališnih mjesta podrazumijeva se održavanje, organiziranje, upravljanje, nadzor korištenja i naplata parkirališta, te održavanje čistoće, horizontalne i vertikalne signalizacije na parkiralištima na kojima se vrši naplata.

Sukladno Odluci i izmjeni odluke o uređenju prometa na području Grada Labina lokacije javnih parkirališta s naplatom su slijedeće:

* na ovoj lokaciji se ne naplaćuje parking

Radno vrijeme, cijene parkinga i ostala pravila vezana za upravljanje, održavanje i korištenje parkirališta propisana su Odlukom i izmjenama odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu, a koju donosi Gradonačelnik.

Osnovne informacije o sustavu naplate parkinga u Gradu Labinu ( iz Odluke ):