MENU

Prohaska Rabac

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 3 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnog automata,
SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707025

 

3.ZONA naplate parkinga – plava zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

  • Satna karta za automobil – 0,80 € / 6,03 kn
  • Komercijalna dnevna parkirna karta (može se kupiti samo preko ParkWalleta) – 8,00 € / 60,28 kn
  • Mjesečna karta za automobil – 25,00 € / 188,36 kn
  • Sezonska karta za automobil – 70,00 € / 527,42 kn
  • Godišnja karta za automobil – 430,00 € / 3.239,84 kn (rezervirana mjesta s elementom blokade)
  • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 11,20 € / 84,39 kn
  • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte – 2,70 € / 20,34 kn
  • Besplatno parkiranje 15 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • 42 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja

  • od 01.05 do 30.09. od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi