MENU

Prohaska Rabac

OPIS:

Otvoreno parkiralište u Zoni 3 gdje se plaćanje usluga parkinga može vršiti preko parkirnog automata,
SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa.

 

SMS broj za plaćanje parkinga (mogućnost plaćanja samo za korisnike koji koriste domaće
teleoperatere) – 707025

 

3.ZONA naplate parkinga – plava zona

NAKNADA ZA USLUGE PARKIRANJA ( €/kn: 7,53450 ):

  • Satna karta za automobil – 5,00 kn / 0,66 €
  • Komercijalna dnevna parkirna karta (može se kupiti samo preko ParkWalleta) – 50,00 kn / 6,64 €
  • Mjesečna karta za automobil – 150,00 kn / 19,91 €
  • Sezonska karta za automobil – 500,00 kn / 66,36 €
  • Godišnja karta za automobil – 3.200,00 kn / 424,71 € (rezervirana mjesta s elementom blokade)
  • Dnevna parkirna karta (izdaje se u slučaju kada korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu parkirališnu kartu) – 70,00 kn / 9,29 €
  • Administrativni troškovi u slučaju izdavanja dnevne parkirne karte – 20,00 kn / 2,65 €
  • Besplatno parkiranje 15 minuta

BROJ PARKIRNIH MJESTA

  • 42 parkirnih mjesta

RADNO VRIJEME:

Naplata usluge parkiranja

  • od 01.05 do 30.09. od 08:00 do 22:00, svakodnevno

Pogledaj gdje
se parking nalazi